Karta tarota „Trójka pentakli” Znaczenie: Talia tarota Świetlisty Duch

Dowiedz Się O Swojej Liczbie Aniołów

Trzy z pentakli w Rider Waite Tarot

Trzech mężczyzn stoi pod sklepieniem czegoś, co wygląda na kościół. Jeden mężczyzna stoi i trzyma dłuto, grawerując wzór na kamieniu. Inny człowiek trzyma plany, kierując działaniami innego. Trzeci to mnich, który prawdopodobnie jest tam, ponieważ zlecił budowę pozostałych dwóch. Wszyscy wydają się być skoncentrowani na tym, co jest budowane, angażując i ufając innym, że dobrze pracują w swojej dziedzinie.

Znaczenie trzech pentakli w talii Rider Waite

Znaczenie i symbolika karty tarota z trzema pentaklami

Punktem ciężkości trójki pentakli jest idea pracy zespołowej - i zasadniczo to, co jest możliwe, gdy ktoś łączy się z grupą. Kiedy ci, którzy mają wspólny cel i ambicje, spotykają się, aby wykorzystać swoją indywidualną wiedzę, mogą stworzyć znacznie więcej niż mogliby sami. Aby to zrobić, każdy członek musi w pełni zaangażować się w projekt. Kiedy zastanawiamy się, co reprezentuje kościół, rozumiemy go jako miejsce święte, duchowe i święte – dom dla duszy. Dlatego nie tylko musi być skupienie, ale i zaangażowanie serca.

Uproszczenie karty tarota „Trzy pentakli”

Porównanie trzech pentakli w talii Rider Waite i Luminous Spirit Deck


Kiedy myślę o pracy zespołowej, myślę o skomplikowanej sieci, która istnieje z owadami. Widzimy też mrówki, termity i pszczoły. Owady te są połączone w sposób, który wydaje się niemal nadprzyrodzony, i mówi się, że mają swego rodzaju „umysł ula”, zjednoczoną świadomość, która pozwala poszczególnym ciałom na płynną współpracę. Widzimy, jak tkają ogromne struktury; czy są to podziemne jaskinie w przypadku mrówek, gniazda przypominające stalaktyty w przypadku termitów, czy ule produkujące miód w przypadku pszczół.

Karta tarota Trzy z pentakli w talii tarota Świetlisty Duch

Wybrałem więc pszczołę robotnicę na reprezentowaną tutaj istotę - ul jest analogiczny do kościoła na pokładzie dla jeźdźców, będąc jednocześnie symbolem przemysłu i intensywnej współpracy potrzebnej do zbudowania czegoś razem. W przypadku ula istnieje również cud bycia częścią czegoś znacznie większego niż ty sam.


Pszczoła buduje ul, współpracując z koleżankami

Tutaj, w talii tarota świetlistego ducha, pszczoła jest umieszczona pośrodku trzech monet, a wszystkie monety są połączone z różnymi elementami, reprezentującymi różne rodzaje energii - z których wszystkie koncentrują się wokół pszczoły robotnicy, dając jej siłę i moc stworzyć wspaniałą pracę, którą wszyscy musimy wykonać.


Trójka pentakli w talii tarota Świetlistego Ducha

Talia Tarota Świetlistego Ducha jest drugą talią mojego stworzenia, po Tarocie Złotej Nitki. Publikuję fragmenty grafiki na Instagramie, ale zamierzam tutaj zapisywać moje postępy z każdą pracą, którą wykonuję. Proszę, podążaj ze mną na Alvor.