Rozkład kart tarota Temperance — Rozkład tarota dla kreatywnej alchemii

Dowiedz Się O Swojej Liczbie Aniołów

Podsumowanie znaczenia karty tarota wstrzemięźliwości

Po przejściu całej straty na karcie Śmierci, Błazen budzi się do chwili jasności. Teraz, gdy ich życie zostało oczyszczone z gnicia i chorób, mają emocjonalną przestrzeń, aby stworzyć życie, które jest naprawdę ich. Błazen spogląda wstecz na wszystkie swoje dotychczasowe doświadczenia, wszystkich ludzi, których spotkali i ich różne perspektywy, i zaczyna zdawać sobie sprawę, że ich doświadczenia nie do końca pasują do jednej ideologii, systemu wartości lub zestawu przekonań. Błazen zaczyna tworzyć swój własny, osobisty zestaw zasad i pomysłów, mieszankę wielu, z którymi zetknęli się wcześniej. To też jest rodzaj sztuki, rodzaj pracy twórczej.

Światło : Fusion, środkowa ścieżka, cierpliwość
Cień : ekstrema, nadmiar, brak równowagi

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj całość Znaczenie karty tarota wstrzemięźliwości.

O tym rozkładzie kart tarota Temperance

W zależności od tradycji tarota, z których się nauczyłeś, może być dziwne, że na tej karcie odwołuje się do alchemii i sztuki. W tradycji Thota Temperance nazywa się Sztuką i dotyczy zarówno procesu twórczego, jak i znalezienia równowagi. Dlatego następująca dystrybucja jest inspirowana Wielkim Dziełem alchemii; tworzenie Kamienia Filozoficznego. Ten alchemiczny proces opisuje w kategoriach symbolicznych przemianę ducha poprzez indywidualizację (proces psychologiczny stawania się, akceptowania i integrowania wszystkich aspektów własnej, niepowtarzalnej, indywidualnej jaźni).


Etapy Alchemii

Poniżej przedstawiono cztery główne etapy alchemii. Zauważ, że różni alchemicy mieli różne etapy, ale podążając za pismami psychologa Carla Gustava Junga, będziemy używać tych czterech etapów.

Czerń: rozkład
Powrót do chaosu, symbolizowany przez nadejście ciemności i nocy. Jest to rozkład i rozpuszczanie substancji. Psychologicznie zaczyna się od spotkania z cieniem. Ponieważ cień jest odrzucany przez ego, doświadcza się go jako rozpaczy. Aby ukończyć ten etap, należy skonfrontować się z cieniem.

Albedo: Oczyszczanie
Księżyc pojawia się w ciemności, symbolizując światło prowadzące przez nieświadomość. Jest to oczyszczenie substancji, tak aby pozostały tylko jej najistotniejsze składniki. Psychologicznie reprezentuje eksplorację nieświadomości, podczas gdy nasze przekonania, wartości i ideologie stają się kotwicą dla naszej świadomej jaźni. Często jest to trudny proces, zagrażający ego i wymagający od nas kwestionowania własnych założeń.

Citrinitas: Przebudzenie
Nadchodzi świt, przynosząc światło słoneczne. To reprezentuje nadejście świadomej świadomości. Psychologicznie reprezentuje sprowadzenie do światła wiedzy i świadomości znalezionej w nieświadomości oraz zintegrowanie tych prawd z ego.

Rubedo: kulminacja
Zakończenie procesu alchemicznego, w wyniku którego powstał Kamień Filozoficzny. Jest to jedność przeciwieństw, osiągnięta przez połączenie świadomości z nieświadomością. Psychologicznie jest to tworzenie Jaźni; zintegrowana całość psychiki.

Kiedy używać tego spreadu tarota?

  • Kiedy czujesz się twórczo zablokowany i potrzebujesz pomocy w przekształceniu aspektów swojego życia w inspirację.
  • Kiedy szukasz inspiracji.

Rozprzestrzenianie się kart tarota wstrzemięźliwości

Rozkład kart tarota Temperance — Rozkład tarota dla kreatywnej alchemii


  1. Surowiec 1 - Coś do dodania do kociołka. Co chcesz zmienić?
  2. Surowiec 2 - Kolejna rzecz do dodania do kociołka. Co chcesz zmienić?
  3. Surowiec 3 - Ostatnia rzecz do dodania do kociołka. Co chcesz zmienić?
  4. Rozkład - Pierwszy krok alchemii. Co należy rozłożyć na części? Z czym trzeba się skonfrontować?
  5. Oczyszczenie - Drugi etap alchemii. Jakie części są niezbędne? Jakie skarby możesz znaleźć w tej podróży?
  6. Budzenie - Trzeci krok alchemii. Co muszę uświadomić? Co należy oświetlić?
  7. Kulminacja - Ostatni krok alchemii. Jaki jest produkt końcowy? Czym jest praca twórcza i jaki ma wpływ na Twoje życie?

Notatka na temat rozprzestrzeniania się tarota dla głupców: Jest to część serii rozprzestrzenia się tarota inspirowane lekcjami z Podróży Głupców, reprezentowanych przez wielkie arkana tarota. Ponieważ każda główna karta arkana uosabia etap podróży życiowej, lekcję lub archetyp, możemy wykorzystać je jako podstawę do odkrywania momentów naszych osobistych podróży. Są również świetnymi sposobami na odkrywanie znaczeń każdej z tych kart tarota w bardzo osobisty sposób.