Elementy tarota: korespondencja i praca z godnościami żywiołów

Dowiedz Się O Swojej Liczbie Aniołów

W Tarocie arkana mniejsze składają się z 4 kolorów, każdy z własnymi elementami korespondencji. Te skojarzenia z żywiołami są świetne, ponieważ dają ogólne wrażenie na temat każdej z mniejszych kart Arkan, a jednocześnie stanowią przykłady tego, jak te energie żywiołów mogą pojawiać się w twoim codziennym życiu. Możesz także użyć tych elementów, aby uzyskać ogólną perspektywę tego, jakie są główne tematy twoich odczytów. Obfitość kubki może sygnalizować, że relacje i emocje są podstawą Twojej lektury, miecze może sygnalizować, że kwestie konfliktu i intelektu odgrywają dużą rolę.

Polaryzacje w elementach tarota

W tych podsumowaniach zobaczysz również uwagę dotyczącą polaryzacji, czyli tego, czy element jest aktywny, czy pasywny (czasami nazywany receptywnym). Odgrywają one ważną rolę w interakcji między elementami. Zobaczysz te koncepcje również w astrologii. Polaryzacje aktywne i pasywne są częścią większej i zrównoważonej całości i obie mają swoje mocne i słabe strony.

Aktywny Bierny
zmienia otoczeniedostosowuje się do otoczenia
skupia energię na zewnątrzskupia energię do wewnątrz
bezpośrednipośredni
ekstrawertycznezamknięty w sobie
aktywnyreaktywny


O każdym z elementów pisałem dużo na osobnej stronie, ale oto podsumowanie każdego koloru.


Garnitur Element Biegunowość Słowa kluczowe
Różdżki OgieńAktywnyDziałanie, inspiracja, motywacja, siła woli, pasja, ambicja
Kubki WodaBiernyEmocje, uczucia, intuicja, relacje
Miecze PowietrzeAktywnyLogika, idee, intelekt, komunikacja
Pentakle ZiemiaBiernyNatura, ciało, świat materialny, stabilność


Oprócz tego podstawowego zrozumienia elementów tarota, sposób, w jaki elementy wchodzą w interakcje, może również wpływać na to, jak czytamy karty. Te zasady wzajemnego oddziaływania żywiołów nazywane są godnościami żywiołów. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś z talią tarota w stylu Thota, możesz zobaczyć, jak te elementy współdziałają na kartach sądu, gdzie każda karta sądu składa się z dwóch elementów. To, w jaki sposób elementy są ze sobą powiązane, ma również wpływ na znaczenie tej karty. Poza kartami sądowymi możesz również zastosować swoją wiedzę na temat elementów w czytaniu; dwie karty ognia lub różdżki zasilają się nawzajem – mogą przepalić wszystko, co stanie im na drodze, ale mogą być trudne do kontrolowania.

elementy tarota: zależności i podsumowanie znaczeń


Elementy tarota: zasady dotyczące godności żywiołów

Poniżej znajdują się zasady, które musisz znać dla każdej interakcji elementów. W dalszej części artykułu omówimy każdą z tych zasad krok po kroku, kombinację po kombinacji. W sumie jest 16 kombinacji.

 • Jeśli są w tym samym kolorze, to wzmacniać wzajemnie
 • Ogień i Powietrze są aktywne, oni Pomoc wzajemnie
 • Woda i Ziemia są pasywne, one Pomoc wzajemnie
 • Ogień i woda to wrogowie, oni osłabiać wzajemnie
 • Powietrze i Ziemia są wrogami, oni osłabiać wzajemnie
 • Ogień i Ziemia są neutralny do siebie
 • Woda i powietrze są neutralny do siebie

Jak widać, istnieją 4 różne typy relacji, które dzielą się na następujące:


 • Wzmacniać : Zwiększa intensywność żywiołów. Wzmacnia zarówno ich pozytywne, jak i negatywne cechy.
 • Wsparcie : Te elementy mają relację współpracy. Budują się nawzajem.
 • Osłabiać : Te elementy wzajemnie się znoszą. Obniżają skuteczność każdego elementu.
 • Neutralny : Nie wpływają na siebie nawzajem.

elementy tarota: zastosowanie elementarnych cech do tarota

Elementy tarota i kombinacje

Poniżej znajduje się kilka opisów tego, jak mogą wyglądać te kombinacje żywiołów. Niektóre z nich, które zauważysz, są powtarzalne, ale dzieje się tak dlatego, że mogą istnieć bardzo niewielkie wariacje, w przypadku których element jest bardziej dominujący w parze. W poniższym zapisie pierwszy element jest elementem dominującym, a drugi wspierającym. Jeśli uznasz to za zbyt wiele, podstawowe czytanie bez przywiązywania wagi do elementów dominujących i wspierających może nadal być pomocne w dodawaniu dodatkowych warstw znaczenia. Rozważ poniższe wskazówki jako przewodnik dla osób zajmujących się uzupełnianiem każdej z kombinacji.


Kombinacje elementów tarota ognia

Ogień / Ogień - Wzmacnia

Ta kombinacja to cała akcja i bezwzględna intensywność. Niezwykle mocny napęd. Podobnie jak inne kombinacje tego samego pierwiastka, wzmacniane są zarówno jego mocne, jak i słabe strony. Ta potężna energia może być konstruktywna i destrukcyjna; może popchnąć cię do przodu przez wiele przeszkód, ale także pozostawić po sobie ślad zniszczenia.

Ogień / Woda - Osłabia

Przeciwstawne elementy powodują, że wzajemnie się osłabiają. Popęd i motywacja ognia są niwelowane przez emocje wody. Wyobraź sobie, że masz duże ambicje i cele, ale jesteś przytłoczony strachem.


Ogień / Powietrze — wspierające

Ta kombinacja działa dobrze razem, jak tlen podsycający płonący płomień. Intelekt i szybkie myślenie Air może wspierać cele ognia, szybko popychając go do przodu. Nowe pomysły mogą sprawić, że nasze aspiracje będą większe i wspanialsze.

Ogień / Ziemia - Neutralny

Zwykle uważany za neutralny. Ziemia może zapewnić pewną stabilność i praktyczność płomieniom ognia i popchnąć go do celu. Jeśli jednak ziemi jest za dużo, może zgasić ogień. Wielkie plany na przyszłość mogą być manifestowane krok po kroku z pewną praktycznością, ale urzeczywistnienie swojej rzeczywistości może również sprawić, że marzenie się rozproszy.


Kombinacje elementów tarota wody

Woda / Ogień - Osłabia

Uspokajająca energia emocjonalna wody zostaje zerwana przez pilność ognia. Czasami może to być pomocne w skłonieniu wody do działania, ale przez większość czasu wydaje się to natrętne i być może przymusowe. Można wywnioskować głęboką niechęć.

Woda / Woda - Wzmacnia

Głęboko emocjonalna i duchowa energia, ale też być może oderwana od realnego świata. Wyobraź sobie, że zatracasz się w swoich marzeniach; może nawet w pułapce. Wydaje się, że na tym świecie jest dużo piękna, intuicji i kreatywności, ale niemożność dokonania jakichkolwiek zmian w rzeczywistości.

Woda/Powietrze — neutralne

Reprezentują serce i umysł; mogą dobrze ze sobą współpracować, jeśli są zrównoważone, ale mogą też ze sobą kolidować. Istnieje możliwość wielu zamieszania i bólu, gdy próbujemy rozumować poprzez nasze czasami irracjonalne uczucia.

Woda / Ziemia — wspierające

Wspomagające połączenie, w którym ziemia nadaje kształt i fundament dla meandrujących dróg wody. Niezawodna i stabilna natura Ziemi daje tu poczucie komfortu, gdy emocje mogą szaleć.

Kombinacje elementów tarota powietrza

Powietrze / Ogień — wspierające

Ogień wnosi entuzjazm i motywację do dobrze przemyślanego planu stworzonego przez intelekt i zdolności komunikacyjne powietrza. Myśli i pomysły są popychane do przodu dzięki inspiracji ognia, zapalając iskrę, która prowadzi do twórczych działań.

Powietrze/woda — neutralne

Woda nadaje nieco delikatności temu, skądinąd bardzo surowemu i kontrolującemu elementowi. Talent powietrza do komunikacji może być napędzany emocjami wody; wyrażanie uczuć może prowadzić do potężnych zmian w tej kombinacji.

Powietrze / Powietrze - Wzmacnia

Potężny, ale może być destrukcyjny. Uwolnione powietrze może być niestabilne i oderwane od rzeczywistości. Czasami ta kombinacja elementów może wskazywać na okrucieństwo i bezwzględność, ale w chłodniejszym, bardziej strategicznym wyrazie niż powiedzmy kombinacja podwójnego ognia.

Powietrze / Ziemia - Osłabia

Nieefektywne połączenie. Ziemia stara się zapewnić pewną stabilność powietrzu, ale nie działa na nadaktywny umysł. Ziemia nie porusza, nie zatrzymuje ani nie zmienia powietrza. Wyobraź sobie kogoś, kto nie akceptuje weryfikacji rzeczywistości.

Kombinacje elementów tarota ziemi

Ziemia / Ogień - Neutralny

Ziemia zapewnia stabilizujące i bujne środowisko dla iskry kreatywności ognia. Może zrównoważyć część intensywności ognia. Wyobraź sobie, że marzenie się urzeczywistnia dzięki powolnym i stałym zastrzykom entuzjazmu i energii. Ogień może również spalić ziemię, ale odnawia i odświeża na nowo jej płodność.

Ziemia / Woda — wspierające

To połączenie sugeruje spokój i satysfakcję. Oba elementy są pasywne, więc niewiele się dzieje, ale woda przynosi ziemi spokojną radość. Wyobraź sobie satysfakcję płynącą z oglądania owoców swojej pracy lub tego, co mają.

Ziemia / Powietrze - Osłabia

Te elementy nie dogadują się; Powietrze usiłuje nadać lekkości ciężkiej ziemi, ale ziemia jest niewzruszona i zamiast tego ściąga powietrze w dół. Powietrze niesie też ze sobą pewną pogardę dla materialności ziemi, czyli poczucie bycia uwięzionym przez materialne ograniczenia.

Ziemia / Ziemia - Wzmacnia

Wszystkie ziemskie właściwości są wzmocnione; zarówno jego solidną niezawodność, wytrzymałość i stabilność - ale także jego niezdolność do poruszania się. Może być przedstawiana jako uparta przeszkoda, taka jak góra, lub kotwica, która może cię zarówno podtrzymywać, jak i ograniczać.

Infografika podsumowująca elementy tarota i polaryzacje

elementy tarota: korespondencje, polaryzacja i słowa kluczowe każdego elementu infografika

Infografika podsumowująca elementy tarota

elementy tarota: elementarne cechy tarota i ich zastosowanie w infografice tarota