Hierarchia potrzeb Maslowa – 5 kart tarota

Dowiedz Się O Swojej Liczbie Aniołów

Czym jest hierarchia potrzeb Maslowa?

Hierarchia potrzeb Maslowa jest jedną z najbardziej znanych w psychologii teorii dotyczących ludzkiego zachowania i motywacji do działania. Koncepcja została po raz pierwszy ukuta w artykule z 1943 roku zatytułowanym „Teoria ludzkiej motywacji”.

Nazwana na cześć swojego twórcy, Abrahama Maslowa, teoria ta skupia się na idei, że istoty ludzkie mają określone potrzeby w swoim życiu i że potrzeby te mogą być zorganizowane w hierarchię opartą na tym, jak prymitywne lub zaawansowane są te potrzeby, przy czym wyższe potrzeby stają się istotne tylko raz zaspokajane są niższe i bardziej podstawowe potrzeby.

Zazwyczaj ta hierarchia jest postrzegana jako piramida, która ma pięć oddzielnych poziomów (jeden poziom dla każdej potrzeby).


Dlaczego 5 kart tarota rozkłada się na hierarchię potrzeb?

Jeśli jesteś kimś takim jak ja, możesz być kimś, kto ma problemy z wyrażaniem i przekazywaniem swoich potrzeb, lub możesz konsekwentnie przedkładać potrzeby innych nad własne. Być może nauczyłeś się tego jako mechanizmu radzenia sobie w okresie dorastania; i jako nawyk, który nabyłeś w dzieciństwie, może być niezwykle trudno odpuścić. Konsekwentne ignorowanie własnych potrzeb w regularnych odstępach czasu może naprawdę być naprawdę szkodliwe zarówno dla własnego poczucia siebie, jak i relacji.

Czasami czułem się urażony i zły, ponieważ moje potrzeby nie były zaspokajane, zwykle dlatego, że albo nie byłem w stanie, albo zbyt się bałem, by je wyrazić. Wciąż się z tym zmagam; obawiając się, że osoba, od której czegoś potrzebuję, zemści się w jakiś sposób. Tak naprawdę w pewnym momencie stałem się tak kiepski w wyrażaniu swoich potrzeb, ciągle odpychając je w głąb mojej głowy, że trudno mi było nawetwykryćich. Nauka umiejętności wyrażania swoich potrzeb stała się dużą częścią nauki funkcjonowania.


Pięć części hierarchii potrzeb Maslowa

Jak wspomniano wcześniej, istnieje pięć poziomów hierarchii potrzeb, które proponuje Maslow (przy czym te pięć poziomów jest również klasyfikowanych jeszcze dalej jako potrzeby podstawowe, potrzeby psychologiczne i potrzeby samorealizacji). Te pięć poziomów potrzeb przedstawia się następująco (w kolejności rosnącej, od dołu piramidy do góry):

 1. Fizjologiczny: Ta część hierarchii odnosi się do fizycznych potrzeb osoby; w tym potrzeba powietrza do oddychania, potrzeba wody i innych płynów, aby zachować nawodnienie, potrzeba snu, aby zapewnić wypoczęty i funkcjonalny sen, jedzenie, aby zachować energię, ciepło, aby twoje ciało fizyczne było zdrowe i tak dalej. Ten poziom hierarchii jest podstawą piramidy i podlega klasyfikacji „podstawowych potrzeb”.
 2. Bezpieczeństwo: Jest to część hierarchii, która odnosi się do potrzeby osoby schronienia (np. domu lub przynajmniej miejsca do odpoczynku) i stabilności. Ten poziom obejmuje również takie rzeczy, jak dostępność i bezpieczeństwo zasobów (ponieważ poczucie bezpieczeństwa zależy od świadomości, że masz wystarczająco dużo jedzenia i wody, aby się utrzymać), stabilność zatrudnienia (ponieważ nie będziesz czuć się finansowo bezpieczny bez stałego źródła dochodów), dobrobyt rodziny danej osoby i tak dalej. Poziom bezpieczeństwa hierarchii również podlega klasyfikacji „podstawowych potrzeb”.
 3. Miłość i przynależność: Ten poziom hierarchii mieści się w klasyfikacji „potrzeb psychologicznych”. Odnosi się do osoby, która potrzebuje czuć, że należy do niej i jest kochana. Może to odnosić się do rodzinnych powiązań danej osoby, ale także przyjaźni i romantycznych związków.
 4. Szacunek: Zalicza się to również do kategorii „potrzeby psychologiczne”. Potrzeba ta odnosi się do potrzeby uznania, szacunku i uznania danej osoby, jak również do ogólnego pragnienia osiągnięcia rzeczy oraz uznania i docenienia tych osiągnięć.
 5. Samo-aktualizacja: Ostatni poziom Hierarchii Potrzeb Maslowa, ta potrzeba jest klasyfikowana jako potrzeba samorealizacji i odnosi się do potrzeby osoby do osiągnięcia pełnego potencjału. Obejmuje to uzyskanie satysfakcji i spełnienia z twórczych przedsięwzięć i innych działań, które mogą wzbogacić twoje życie. Zasadniczo ten poziom hierarchii kładzie nacisk na rozwój osobisty.

Korzystanie z 5 kart tarota w hierarchii potrzeb

Ten 5-kartowy spread tarota został stworzony jako sposób na sprawdzenie moich własnych potrzeb. Tarot jest jedną z moich osobistych metod dbania o siebie i stał się codziennym rytuałem w moim życiu. Sensowne było tylko to, że to rozprzestrzenianie się w końcu pojawi się wzdłuż drogi. Ze względu na przestrzeń i wizualizację, dolna część trójkąta reprezentuje „podstawowe potrzeby”, podczas gdy środkowa warstwa reprezentuje „potrzeby psychologiczne”, a górna pojedyncza karta reprezentuje potrzebę samorealizacji.


5 kart tarota w hierarchii potrzeb Maslowa

Sam rozkład jest dość prosty. Każda karta reprezentuje jeden z poziomów Hierarchii Potrzeb Maslowa i może reprezentować wszystkie poniższe. Pozwól swojej intuicji na powiązanie karty z pozycją.

 • Szczególny charakter potrzeby (karta pentagramowa w pozycji bezpieczeństwa może wskazywać na poczucie bezpieczeństwa w związku z pieniędzmi).
 • Jak myślisz o potrzebie
 • Jak ta potrzeba jest lub nie jest zaspokajana?
 • Czy wyrażasz potrzebę.

Jeśli wolisz mieć indywidualne pytania, uwzględniliśmy je w szczegółach spreadu poniżej.


 1. Fizjologiczny - Jaki jest stan mojego zdrowia? O co muszę zadbać, aby uwolnić swój potencjał gdzie indziej?
 2. Bezpieczeństwo - Jakie mam poczucie bezpieczeństwa i stabilności? Jaki jest mój stosunek do finansów?
 3. Miłość i przynależność - Z kim lub gdzie mogę znaleźć miłość i troskę? Jak mogę stworzyć miłość i przynależność, których potrzebuję?
 4. Szacunek - Dlaczego zasługuję na podziw? Jaka jest moja najlepsza jakość i umiejętności?
 5. Samo-aktualizacja - Jaki jest mój prawdziwy cel? Co pomoże mi znaleźć lub osiągnąć mój prawdziwy cel?

Rozłożenie 5 kart tarota na hierarchii potrzeb Maslowa — diagram

Rozłożenie 5 kart tarota na hierarchii potrzeb Maslowa — diagram