Archetypy Junga – rozkład tarota z 5 kartami

Dowiedz Się O Swojej Liczbie Aniołów

Definicja archetypu Junga

Być może słyszałeś już wcześniej słowo archetyp używane w rozmowie; ogólnie oznacza powtarzający się symbol lub rodzaj modelu, który możemy wykorzystać jako przykład czegoś znacznie bardziej złożonego. Ale jeśli chodzi o psychologię, istnieje o wiele bardziej konkretne znaczenie i koncepcja, do których się odnosi. Carl Jung był szwajcarskim psychiatrą i psychoanalitykiem, który jest uznawany za jednego z założycieli psychologii analitycznej, a także jest tym, który opracował teorię archetypów poprzez swoją pracę. Jeśli chodzi o psychologię Junga, archetypy to pewne modele charakteru lub zachowania, które (czasem podświadomie) wykorzystujemy do kształtowania własnej osobowości.

Archetypy i zbiorowa nieświadomość

Sam Carl Jung, który sklasyfikował ludzką psychikę jako składającą się z trzech części: ego, nieświadomości osobistej i nieświadomości zbiorowej, opisał archetypy jako wysoce rozwinięte elementy czegoś zwanego zbiorową nieświadomością. Zbiorowa nieświadomość jest tym, co Jung nazwał wiedzą i doświadczeniami, którymi dzielimy się jako gatunek, rodzajem echa informacji przekazywanych przez pokolenia. Wierzył, że uniwersalne postacie mityczne znajdują się w zbiorowej nieświadomości ludzi na całym świecie i że te archetypy mają wpływ na to, jak żyjemy.

Istnieje wiele dyskusji na temat liczby archetypów, ale najczęstszym konsensusem jest to, że istnieje dwanaście głównych archetypów. Biorąc to pod uwagę, tutaj omówimy tylko pięć bardziej znanych: Persona, Shadow, Anima, Animus i Self.


Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat archetypy jungowskie, które istnieją w tarocie i wielkich arkanach, napisaliśmy o tym cały artykuł tutaj!

Pięć powszechnych archetypów Junga

Archetyp osoby

Persona odnosi się do publicznej twarzy osoby, jej wizerunku, który przedstawia światu. Sam Carl Jung określa Personę jako „rodzaj maski, która z jednej strony ma wywrzeć na innych określone wrażenie, a z drugiej ukryć prawdziwą naturę jednostki”. Uważa się, że każda osoba ma co najmniej jedną osobowość, opartą na różnych archetypach lub złożoną z cech, na które wpływają role społeczne.


Archetyp Cienia

Cień składa się z negatywnych cech danej osoby lub przynajmniej tych aspektów nas samych, które uważamy za negatywne. To jest strona osoby, którą niechętnie pokazują reszcie świata, ponieważ wstydzą się tych negatywnych cech i chcą ukryć je przed wzrokiem. Cień może również zawierać wyparte idee lub aspekty twojej osobowości, których nie chcesz przyznać.

Archetyp Animy

Ten archetyp reprezentuje kobiece cechy u mężczyzn (alternatywa, Animus, odnosi się do cech męskich u kobiet). Anima reprezentuje aspekty osobowości, które wielu może uważać za tradycyjnie kobiece, takie jak empatia. Chociaż cechy takie jak te są bezsprzecznie częścią naszej osobowości jako całości, niektóre cechy są często pomijane w Persona danej osoby, szczególnie jeśli próbuje ona rzutować męski front na świat. Jung wysunął teorię, że istnieją cztery poziomy rozwoju Animy; nazwał te poziomy Ewą, Heleną, Marią i Zofią.


Archetyp umysłu

Ten archetyp reprezentuje męskie cechy u kobiet. Animus może być reprezentowany przez cechy, które są postrzegane jako tradycyjnie męskie, takie jak asertywność, odwaga, witalność i siła.

Archetyp Własny

Według psychologii Junga Jaźń jest urzeczywistnionym produktem integracji wszystkich aspektów twojej osobowości; oznacza zjednoczenie świadomości i nieświadomości osoby.


Jak korzystać z tarota z archetypami Junga — 5-kartowa karta tarota

Oczywiście, odkąd jesteśmy zgłębianie aspektów i teorii psychologii tutaj, w Alvor, wydawało się to wystarczająco proste i oczywiste, aby przekształcić te koncepcje w rozkładówkę, z której można korzystać.

Uważam, że to rozpowszechnianie tarota jest szczególnie pomocne, gdy próbuję podejmować trudne decyzje – a w mojej głowie jest tyle różnych głosów i podejść. Czasami pomaga wyjaśnić punkty widzenia, które staram się przekazać te aspekty mnie. Na przykład, jeśli próbuję dokonać wyboru, czy rozpocząć nowy biznes, mój archetyp Persony może być zdenerwowany tym, jak będę postrzegany. Mój archetyp siebie może być zachwycony i wiedzieć, że to słuszne. Mój archetyp Animusa może być zaniepokojony bardziej praktycznymi aspektami całej sytuacji. I tak dalej i tak dalej. Chodzi o wydobycie wszystkich sposobów, w jakie możemy na coś spojrzeć, zanim przedstawimy ostateczną odpowiedź, która będzie dla nas najbardziej sensowna.


  1. Osoba - Jak jestem postrzegany? Jak to, co myślą o mnie inni, wpływa na sytuację?
  2. Cień - Czego się wstydzę? Co chcę ukryć, a czego nie potwierdzić?
  3. Animacja - Co mówi moja boska kobiecość? Gdybym myślał tylko o swoim szczęściu, co bym zrobił?
  4. Umysł - Co mówi moja boska męskość? Co powinienem wziąć pod uwagę? Jakie są moje napędy lub moje obowiązki?
  5. Samego siebie - Czego chce moje serce? Jakie są moje prawdziwe pragnienia?

Archetypy Junga, 5-kartowy schemat tarota

Archetypy Junga – rozkład tarota z 5 kartami