Pełnia księżyca w rozkładzie tarota Wagi

Dowiedz Się O Swojej Liczbie Aniołów

Wierząc w uczciwość i kosmiczną sprawiedliwość, Libra zawsze dokłada wszelkich starań, aby zachować równowagę i harmonię dookoła. Równowaga emocjonalna i duchowa ma ogromne znaczenie w jego postrzeganiu świata, a członkowie tego znaku dołożą wszelkich starań, aby ją (przywrócić) ustanowić. Głęboko intelektualny, typowa Waga zawsze użyje swojego bystrego umysłu, aby zracjonalizować sytuację i uporządkować ją. Ich idealne środowisko, w którym rozwijają się i kwitną, to takie, w którym wszyscy zaangażowani dogadują się i ostatecznie funkcjonują w doskonałej synchronizacji.

O czym będzie Księżyc w nowiu w Wadze

Pełnia księżyca w Wadze wielokrotnie wzmacnia te tendencje i stwarza okoliczności sprzyjające ich realizacji. Zawsze jako mediator i twórca pokoju, głos rozsądku i moralna świadomość grupy, Waga będzie rozkwitać w takim środowisku i stale dążyć do dalszej poprawy ogólnej sytuacji. Ich poczucie dyplomacji i taktu skłania ich do dawania każdemu szansy na wyrażenie swoich poglądów i wzięcia pod uwagę wszystkich opinii przed ostatecznym osądem, czy coś przyniesie korzyści ich wzniosłym celom i dobru zbiorowemu, czy nie.

Jednak ich sposoby osiągnięcia sprawiedliwości nigdy nie zamienią się w ucisk lub przemoc – takie metody są poniżej i poza wszystkim, co uważają za święte w życiu. Dla typowej Wagi każdy cel może (i powinien) zostać osiągnięty poprzez pokojowe negocjacje i jasne myślenie. Prawdziwy znak Powietrza, przewodniczy garniturowi Mieczy w Tarocie, jest rządzącym członkiem zodiaku zarówno Paź Mieczy, jak i Królową Mieczy, będąc jednocześnie nowicjuszem i uczniem, a także mądrym i bystra matriarcha intelektu. To sprawia, że ​​są najlepszymi negocjatorami obdarzonymi elastycznością, bystrym osądem i umiejętnością obserwowania i rozumienia sytuacji z każdego punktu widzenia.


Przykład czytania tarota przy użyciu funkcji Libra Full Moon Spread

Konflikty równoważące dla Pełni Księżyca Wagi

Podczas Pełnia księżyca świeci w Wadze, możemy poczuć inspirację do zaangażowania się w działania, które rozciągają nasz bezpośredni wpływ na działania pokojowe i dyplomatyczne. Może to skłonić nas do ponownego nawiązania kontaktu z dawnymi przyjaciółmi lub uczynienia naszego miejsca pracy bardziej harmonijnym środowiskiem. Ustawienie gwiazd sygnalizuje, że bez względu na to, której z nich poświęcimy nasze wysiłki, możemy spodziewać się sukcesu, a być może nawet „dziękowania” za nasze pełne dobrych intencji wysiłki dyplomatyczne.


Ta passa szczęścia najprawdopodobniej rozciągnie się również na romantyczne relacje, które choć opierają się głównie na „irracjonalnych” pragnieniach i kaprysach serca, czasami mogą nadal korzystać z bardziej zrównoważonego, intelektualnego podejścia, które może wyeliminować niepotrzebne zamieszanie i postaw całą sprawę na solidnych podstawach, dzięki czemu będzie bardziej prawdopodobne, że będzie trwała na dłuższą metę. Jeśli uzyskamy dostęp do naszej wewnętrznej Wagi i pozwolimy jej przejąć kontrolę, jej boska energia może rozwiązać dla nas wiele problemów, zmieniając nasze życie miłosne w znacznie bardziej harmonijne. Kto powiedział, że racjonalne i emocjonalne i tak się nie mieszają? Spróbuj, a możesz być mile zaskoczony.

Pełnia księżyca w rozkładzie tarota Wagi

Na początek przejrzymy nasze talie i znajdziemy Karta sprawiedliwości , która jest odpowiednią kartą w tarocie do Wagi zodiak podpisać. Użyjemy tego jako pewnego rodzaju znaczącego, aby pomóc nam skoncentrować nasze myśli na pełni księżyca Wagi.


Karty należy potasować jak zwykle, dobrać i ułożyć tak, jak pokazano na rysunku.

  1. Gdzie w moim życiu brak równowagi? - Co jest niezrównoważone? Co jest ze sobą w konflikcie?
  2. Jedna strona konfliktu - Co jest w opozycji do drugiego?
  3. Druga strona konfliktu - Co jest w opozycji do drugiego?
  4. Co może połączyć te dwie strony? - Co mogę zrobić, aby zjednoczyć i ponownie zrównoważyć wagę?
  5. Co należy zrobić? - Niezależnie od moich pragnień emocjonalnych, co jest sprawiedliwe?

Full Moon in Libra Tarot Spread - Ściągawka używająca Talii Tarota Świetlistego Ducha. Spready tarota oparte na zodiaku i astrologii na jf-alvor.pt