by James Torsel
in Blog

Dziewięć Pentakli Znaczenie - Znaczenie kart tarota

owoce pracy, nagrody, luksus - lekkomyślne wydatki, życie ponad stan, fałszywy sukces

Czytaj Więcej
by James Torsel
in Blog

Dziesięć pentakli Znaczenie - Znaczenie kart tarota

spuścizna, kulminacja, spadek - ulotny sukces, brak stabilności, brak zasobów

Czytaj Więcej
by James Torsel
in Blog

Znaczenie siedmiu pentakli - Znaczenie kart tarota

ciężka praca, wytrwałość, pracowitość - praca bez rezultatów, rozproszenia, brak nagród


Czytaj Więcej
by James Torsel
in Blog

Znaczenie sześciu pentakli - Znaczenie kart tarota

dobroczynność, hojność, dzielenie się - zobowiązania, skąpstwo, władza i dominacja

Czytaj Więcej
by James Torsel
in Blog

Znaczenie pięciu pentakli - Znaczenie kart tarota

potrzeba, bieda, niepewność - uzdrowienie, dobroczynność, poprawa


Czytaj Więcej
by James Torsel
in Blog

Znaczenie czterech pentakli - Znaczenie kart tarota

konserwacja, oszczędność, bezpieczeństwo - zachłanność, skąpstwo, zaborczość

Czytaj Więcej
by James Torsel
in Blog

Znaczenie dwóch pentakli - Znaczenie kart tarota

równoważenie decyzji, priorytety, adaptacja do zmian - utrata równowagi, zdezorganizowanie, przytłoczenie


Czytaj Więcej
by James Torsel
in Blog

Znaczenie trzech pentakli - Znaczenie kart tarota

praca zespołowa, współpraca, budowanie - brak pracy zespołowej, dezorganizacja, konflikt grupowy

Czytaj Więcej
by James Torsel
in Blog

Znaczenie Asa Pentakli - Znaczenie kart tarota

szansa, dobrobyt, nowe przedsięwzięcie - stracona szansa, stracona szansa, zła inwestycja


Czytaj Więcej
by James Torsel
in Blog

Znaczenie King of Swords - Znaczenie kart tarota

głowa nad sercem, dyscyplina, prawda - manipulacyjna, okrutna, słabość

Czytaj Więcej